Oferta leczenia uzależnień

Oferujemy:

  • spotkania online (zdalne)
  • pomoc psychoterapeutyczną na miejscu i online (zdalnie)
  • spotkania konsultacyjne, podczas których pomagamy znaleźć najlepiej dostosowaną formę pomocy,
  • spotkania diagnostyczne potwierdzające lub wykluczające występowanie uzależnienia lub współuzależnienia,
  • terapię osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych lub innych zachowań destruktywnych jak hazard, zakupoholizm, itp., w ramach spotkań indywidualnych oraz grupowych,
  • terapię dla osób współuzależnionych czyli związanych relacją z osobą uzależnioną, w ramach spotkań indywidualnych i grupowych,
  • terapię DDA i DDD,
  • grupę wsparcia – spotkania grupowe jako wsparcie i uzupełnienie spotkań indywidualnych.