Psychoterapeuci, certyfikowani terapeuci uzależnień, naukowcy i pedagodzy.

Cały nasz zespół podlega regularnej superwizji.

Terapeuta uzależnień

 

Paweł Walendziak

Jestem certyfikowanym terapeutą uzależnień i współuzależnienia (certyfikat numer 1948). Prowadzę Klinikę Leczenia Uzależnień i Psychoterapii Patromed w Łodzi. Ukończyłem Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie prowadzoną przez Instytut Psychologii Zdrowia kierowany przez profesora Jerzego Melibrudę.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe nabyte w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, gdzie pracowałem jako psychoterapeuta uzależnień na oddziałach leczenia uzależnień, oraz w poradni leczenia uzależnień.

Ukończyłem wszystkie trzy etapy procesu certyfikacji związanych z nabywaniem uprawnień specjalisty terapii uzależnień zakończone nadaniem certyfikatu specjalisty terapii uzależnień. Posiadam tytuł magistra pedagogiki ze specjalizacją psychopedagogika w kierunku pracy z osobami dorosłymi czyli andragogika.  

terapeuta Kinga Bartczak

 

terapeuta Kinga Bartczak

Jestem certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień i współuzależnienia (certyfikat numer 945). Od kilku lat współpracuję z prowadzoną przez Pawła Walendziaka Kliniką Leczenia Uzależnień i Psychoterapii Patromed.

Pomagam głównie osobom współuzależnionym oraz Dorosłym Dzieciom Alkoholików. Pracuję także z osobami potrzebującymi pomocy w zakresie uzależnień, zarówno od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych jak i destrukcyjnych zachowań nałogowych takich jak hazard, seksoholizm, uzależnienie od internetu czy zakupoholizm.

Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia kierowany przez profesora Jerzego Melibrudę. Od ponad jedenastu lat pracuję w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, gdzie jako psychoterapeuta uzależnień prowadzę zajęcia w grupach terapeutycznych oraz terapię pogłębioną i indywidualną w zakresie leczenia uzależnień, współuzależnienia i DDA.

Mam wieloletnią praktykę w pracy na oddziałach leczenia uzależnień, oraz w poradni leczenia uzależnień. Pracowałam również na Oddziale Detoksykacji gdzie motywowałam pacjentów do leczenia i wprowadzania konstruktywnych zmian w ich życie. Ukończyłem wszystkie trzy etapy procesu certyfikacji związanych z nabywaniem uprawnień specjalisty terapii uzależnień zakończone nadaniem certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

Korzystam z superwizji, która pozwala mi rozwijać siebie i wgląd w potrzeby pacjentów. Posiadam tytuł magistra pedagogiki ze specjalizacją psychopedagogika w kierunku pracy z osobami dorosłymi czyli andragogika.

Jacek Żegnałek pedagogika specjalna

 

Jacek Żegnałek. Specjalista psychoterapii uzależnień.

Posiadam tytuł magistra pedagogiki ze specjalizacją pedagogika specjalna. Jestem absolwentem Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie, prowadzonym przez Instytut Psychologii zdrowia.

Ukończyłem wszystkie etapy procesu certyfikacyjnego i zdałem egzamin państwowy, uprawniający do wykonywania zawodu specjalisty psychoterapii uzależnień. Od 28 lat pracuje w lecznictwie odwykowym.

Swoje doświadczenie związane z pomaganiem osobom uzależnionym zdobywałem pracując w Poradni Uzależnień w Łodzi, w Oddziałach Leczenia Uzależnień w Łodzi oraz Zgierzu a ostatnio pracując w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Łodzi. Prowadzą terapię  w zakresie terapii indywidualnej oraz terapii grupowej. Pomagam osobom uzależnionym od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, leki..) oraz osobom uzależnionym od nałogowych zachowań takich jak hazard, seksoholizm, zakupoholizm, itp.

Prowadzę psychoterapię w indywidualny podejściu do każdego pacjenta, uwzględniając ich potrzeby i możliwości. W mojej pracy pomaga mi ogromne doświadczenie, które zgromadziłem podczas mojej wieloletniej praktyki.

Zapraszam do skorzystania z mojej pomocy. 

Magdalena Rowińska. Specjalista psychoterapii uzależnień.

 

Magdalena Rowińska. Specjalista psychoterapii uzależnień.

Jestem pedagogiem, socjoterapeutką, terapeutą uzależnień w procesie certyfikacji.

Wybór mojej obecnej drogi nie jest przypadkowy. Sama jestem trzeźwiejącą alkoholiczką po terapii własnej i pomagam osobom uzaleznionym.

Od roku współpracuję  z prowadzoną przez Pawła Walendziaka Kliniką Leczenia Uzależnień i Psychoterapii Patromed.

Pracuję głownie z osobami potrzebującymi pomocy w zakresie uzależnień, zarówno od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych jak i destrukcyjnych zachowań nałogowych takich jak hazard, uzależnienie od internetu czy zakupoholizm. Pracuję również z osobami współuzależnionymi.

Ukończyłam akredytowane przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Studium Terapii Uzależnień w Fundacji Vis Salutis w Łodzi. Ukończyłam staż kliniczny w Monarze w Łodzi. Prowadziłam terapię indywidualną oraz grupową dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w Fundacji Uwolnienie w Łodzi.

Współpracowałam ze Świetlicą Środowiskową w Łodzi gdzie prowadziłam grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, które miały trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym.

Moja praca jest poddawana stałej superwizji, która pozwala mi rozwijać mi siebie i dzięki niej mam wgląd w potrzeby pacjentów.

 

O mnie
Jestem Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapi Uzależnień. Szkolenie ukończyłem w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem między innymi w Zachodniopomorskim Oddziale Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, w Stowarzyszeniu Monar – Ośrodku Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi przy ul. Tuszyńskiej 106, w Ośrodku Terapii Uzależnień „Nefo”, w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu „Patronka” w Szczecinku, oraz w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczecinku. Jestem odpowiedzialny za prowadzenie terapii w kontakcie indywidualnym jak i grupowym, opracowywanie diagnozy problemowej, indywidualnych planów terapii, oraz prowadzenie zajęć i warsztatów psychoedukacyjnych w obszarze uzależnień. Działania konsultuję na bieżąco z zespołem merytorycznym, oraz swoje doświadczenie poddaje superwizji, co wpływa na uważność i doskonalenie warsztatu mojej pracy. Ukończyłem magisterskie studia pedagogiczne. Moją pracę traktuję jako pasję, a każdy człowiek zasługuje na szansę. Bliska mi idea brzmi „nigdy nie ma ludzi na zawsze straconych”. Każdy ma prawo błądzić, jak i każdy człowiek zawsze może wstąpić na właściwą drogę – póki żyje. Kieruje się uczciwością, zaangażowaniem, kreatywnością, życzliwością i oddaniem…. Po terapii własnej, odkryłem w sobie chęć niesienia pomocy innym. Uważam, że najważniejszą wartością w życiu jest drugi człowiek i szacunek do niego. Chcę towarzyszyć każdemu, kto potrzebuje pomocy, wsparcia, akceptacji, czy zrozumienia. Więc albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.