Ośrodek leczenia uzależnień

Podstawowe informacje na temat wyboru ośrodka uzależnień

Wybór ośrodka leczenia jest uwarunkowany sposobem leczenia na jaki zdecydujemy się w trakcie terapii. Głównym pytaniem jest to, czy chcemy odbyć terapię na oddziale stacjonarnym – szpitalnym, na którym przebywać będziemy przez okres od czterech do sześciu tygodni, czy będzie to terapia ambulatoryjna – poradniana/dochodząca, gdzie przy spotkaniach kilka razy w tygodniu po trzy/cztery godziny, będziemy realizować program terapeutyczny w minimum trzy miesiące. Jest jeszcze terapia indywidualna, gdzie spotkania indywidualne są realizowane raz lub dwa trzy w tygodniu i czasami jest możliwość wzięcia udziału w spotkaniach grupy terapeutycznej. Oddziały dzienne są prowadzone zarówno przez ośrodki mające kontrakt z NFZ, jak również przez ośrodki prywatne. To samo dotyczy poradni leczenia uzależnień. W terapii indywidualnej specjalizują się psychoterapeuci uzależnień prowadzący własną prywatną praktykę. Ważnym elementem dla wielu osób podejmujących terapię prywatną i płacąc za nią, jest fakt braku wpisów dotyczących uzależnienia do systemu NFZ, dostępnemu potem jako ZIP pacjentowi ale również dostępnemu sądowi i różnego rodzaju służbom.

Personel medyczny

Przy wyborze miejsca kluczową sprawą jest personel, który będzie się opiekował pacjentami w trakcie ich leczenia. Dobry ośrodek uzależnień powinien posiadać wykwalifikowaną i certyfikowaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kadrę, która profesjonalnie zajmuje się opieką przebywających tam osób. Powinni to być przede wszystkim instruktorzy bądź specjaliści terapii uzależnień, posiadający odpowiednie certyfikaty i ukończone szkolenia. Ważne jest, żeby kadra systematycznie poszerzała swoje umiejętności, dzięki temu będzie mogła skutecznie zajmować się pacjentami. W zależności od zakresu terapii ośrodek może oferować opiekę lekarza internisty, psychiatry i innego personelu medycznego.

Program i czas terapii

Programy terapii są zbliżone merytorycznie do siebie we wszystkich ośrodkach. Różnice trwania programów zależą od ilości czasu możliwego do poświęcenia przez pacjenta na terapię. Jeżeli pacjent przebywa na oddziale i przeznacza osiem godzin dziennie na pracę w czasie sześciu tygodni, to ten sam program realizowany metodą spotkań tylko popołudniowych w poradni zajmie trzy miesiące, a w terapii indywidualnej opartej na jednym, bądź dwóch spotkaniach w tygodniu zajmie rok.

Koszty leczenia w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień

Teoretycznie każdy, kto ma problemy z chorobą alkoholową, może uzyskać bezpłatne leczenie finansowane z NFZ. W praktyce często trzeba czekać dość długo na przyjęcie, dlatego też spora część pacjentów decyduje się na opłacenie pobytu w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień lub podjęcie prywatnej, indywidualnej terapii. Niestety często istnieją istotne różnice w podejściu do pacjenta NFZ-owskiego i osoby płacącej z własnych środków za terapię.