Narkomania

Powszechnym terminem “narkomania” określa się zespół uzależnienia na skutek używania różnych substancji psychoaktywnych, które w międzynarodowej klasyfikacji chorób ma kod F 19.2. Tyle teoria ale co to naprawdę oznacza ? Kim jest narkoman i w jaki sposób można mu pomóc ? W rozumieniu potocznym, społecznym narkoman to ktoś stojący w hierarchii społecznej poniżej alkoholika, to ćpun i degenerat. Myślę, że wiele osób posługujących się takim potocznym mniemaniem byłoby szczerze zdziwionych gdyby mogli poznać osobiście wielu z moich pacjentów. Są to często bardzo zdolni i wrażliwi ludzie, którzy odnieśli sukces zawodowy w swoim życiu i przy pierwszym kontakcie nikt nigdy nie domyśliłby się że mają przed sobą narkomana. Oczywiście jeżeli tej choroby się nie zatrzyma to konsekwencje, tak jak w każdym innym uzależnieniu bywają drastyczne, ze zgonem włącznie. Narkomania to tak naprawdę choroba, której istotą, tak jak w każdym innym uzależnieniu, jest modulacje a potem trwałe uszkodzenie mechanizmu, którym mózg człowieka komunikuje się wewnętrznie ze swoimi częściami składowymi. Mózg nie jest jednolitą strukturą i składa się z trzech podstawowych części : pień mózgu, układ limbiczny oraz kora mózgowa. Uzależnienie to trwałe uszkodzenie komunikacji kory z układem limbicznym. Ta komunikacja odbywa się za pomocą szlaków dopaminergicznych, w których udział bierze neuroprzekaźnik dopamina. Tego uszkodzenia nie widać, narkomanom nie puchną głowy. Niestety kiedy to uszkodzenie wystąpi to jest trwałe i trzeba z nim żyć do końca życia. Narkotyki działają różnie, niektóre tylko zmuszają mózg do nadprodukcji neuroprzekaźników (dopamina, serotonina, noradrenalina), jak na przykład kokaina, mefedron, extsasy a inne podszywają się pod naturalne neuroprzekaźniki i aktywują bezpośrednio receptory w synapsach, tak jak heroina. Sam mechanizm wewnętrznego działania narkotyków jest ciągle poddawany badaniom a z drugiej strony na rynek trafiają coraz to nowe rodzaje substancji psychoaktywnych. Obecnie w USA ogromnym problemem stał się masowy przemyt fentanylu z Meksyku. Fentanyl ma działanie pięćdziesięciokrotnie silniejsze niż heroina i w związku z tym nastąpiło masowe przedawkowywanie fentanylu prowadzące do masowych zgonów. Mam nadzieję, że pokazane przeze mnie mechanizmy działania są w miare zrozumiałe ale sama wiedza o działaniu choroby nie wystarcza. Jak leczyć narkomana ? Tutaj jest potrzebny proces terapii, który tak naprawdę jest tylko szkołą przeżycia z tą chorobą. Nie można jej wyleczyć, ale można ją zatrzymać, uśpić czy oswoić. Terapia narkomanii z reguły opiera się na wielomiesięcznych pobytach w ośrodkach zamkniętych. Natomiast w mojej praktyce terapeutycznej udało mi się pomagać narkomanom w trybie ambulatoryjnym w naszej klinice. Wielu z nich jest trzeźwych od wielu lat i ciągle utrzymują z nami kontakt. Jest nadzieja na godne i szczęśliwe życie pomimo tej choroby ale tego jak to się robi uczymy w procesie terapii zmieniając sposób życia na bezpieczny.