Leczenie alkoholizmu Łódź, gabinet konsultacyjno-diagnostyczny PatroMed

Alkoholizm to poważny problem naszego społeczeństwa, mający swoje skutki na różnych płaszczyznach życia. Dużym problemem jest to, że granica pomiędzy spożywaniem większych ilości alkoholu a uzależnieniem od niego jest bardzo płynna. Sam proces leczenia alkoholizmu może trwać miesiące lub nawet lata. Wyjście z nałogu jest niezwykle trudne, ale możliwe. Wymaga jednak od uzależnionej osoby mnóstwo silnej woli i wytrwałości.

Objawy alkoholizmu.

Alkoholizm jest ciężką chorobą, mającą zgubny wpływ zarówno na samego chorego, jak i jego otoczenie. Wiele osób nadużywających alkoholu długi czas nie chce się przyznać przed samym sobą i innymi, że ma ten problem. Wypieranie się za wszelką cenę jest tu bardzo charakterystycznym zachowaniem. Jeśli zwiększa się ilość wypijanego alkoholu i staje się on lekarstwem na różne życiowe problemy, to jest to pierwszy niepokojący objaw, mogący świadczyć o chorobie.

W poważniejszych stadiach picie staje się sensem samym w sobie. Pojawia się fizyczne uzależnienie, a chory przekracza kolejne bariery. Alkohol zaczyna być spożywany w niedozwolonych sytuacjach. W pracy, przed jazdą samochodem czy w czasie ciąży. Pojawiają się też stany całkowitego upojenia i luki w pamięci. W pierwszych stadiach zarówno alkoholik jak i często rodzina zaprzeczają temu, że problem z piciem istnieje. Rzadko sięga się już wtedy po pomoc.

Na kolejnych etapach alkohol coraz bardziej zaczyna dominować, stając się w pewnym momencie osią, wokół której kręci się całe życie. Przerwanie tej sytuacji i podjęcie leczenia alkoholizmu jest bardzo trudną decyzją, ale konieczną jeśli się chce wrócić do normalności.

Liquor Alcohol Bottle Lying on The Floor
Liquor Alcohol Bottle Lying on The Floor

Leczenie alkoholizmu. Podstawowe etapy.

Leczenie alkoholizmu jest procesem długim, wymagającym zarówno od chorego jak i jego najbliższych wielu wyrzeczeń i poświęceń. Wymaga też ogromnej konsekwencji w działaniach. Zależnie od stadium chorego stosuje się różne sposoby leczenia, ale najczęściej proponowane są trzy podstawowe etapy:

  • detoks
  • terapia podstawowa
  • terapia pogłębiona

Detoks

Pierwszy z nich nazywany jest detoksem, i polega na odtruciu organizmu po długotrwałym spożywaniu alkoholu. Po nagłym zaprzestaniu picia w organizmie zachodzi szereg nieprzyjemnych objawów, niekiedy mogących nawet stanowić duże zagrożenie dla chorego. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie pod kontrolą lekarza odtrucia organizmu. Jest to bardzo trudny dla chorego okres.
Detoksykacja polega na podawaniu specjalnych kroplówek, które niwelują objawy powstające po odstawieniu alkoholu. Ważne jest, żeby detoks był odpowiednio rozłożony w czasie. Pozwoli to uchronić przed zbyt szybkim odtruwaniem grożącym poważnymi powikłaniami.

Terapia podstawowa

Kolejny etap, uważany tak naprawdę za właściwy początek leczenia, to tak zwana terapia podstawowa. Odbywa się ona albo w poradniach leczenia uzależnień albo, co jest częściej praktykowane, na oddziałach leczenia uzależnień. Terapia ta jest prowadzona przez kilka tygodni. W tym czasie tego odbywa się szereg zajęć terapeutycznych. Mają one na celu uświadomienie pacjentom destrukcyjnego wpływu picia na ich dotychczasowe życie. Zachęca się też do zmiany sposobu myślenia i uświadomienia sobie, że można funkcjonować na trzeźwo.

Terapia pogłębiona


Po zakończeniu tej części kuracji konieczny jest drugi etap leczenia, zwany terapią pogłębioną. Głównym jej celem jest utrwalenie wprowadzonych zmian w swoim życiu i przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie z nałogiem. Leczenie alkoholizmu na tym etapie trwa blisko dwa lata, jeśli dana osoba wytrwa do końca – ma duże szanse na wyjście z uzależnienia.

Gdzie leczyć alkoholizm?

Leczenie alkoholizmu warto rozpocząć w jednej z poradni leczenia odwykowego, najlepsze rezultaty daje połączenie psychoterapii grupowej i indywidualnej. W poradniach pacjenci uczestniczą kilka razy w tygodniu w spotkaniach. Podstawowy etap trwa do sześciu miesięcy. Czasami wybieranym rozwiązaniem jest terapia ambulatoryjna w oddziałach dziennego pobytu. Leczenie tam trwa 8 tygodni.

Jednak dla niektórych osób taka forma może się nie sprawdzić z powodu dużej odległości od domu. Tacy alkoholicy mogą skorzystać z całodobowych oddziałów. W tym przypadku również podstawowa kuracja trwa od sześciu do ośmiu tygodni. W dużych miejscowościach takich jak na przykład Łódź nie ma problemu z dostępem do oddziałów. Trzeba się liczyć z koniecznością oczekiwania przec pewien czas na przyjęcie.