DDA. Dorosłe Dzieci Alkoholików.

Co to jest DDA?

DDA czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików lub DDD, czy Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych. Jest to syndrom stwierdzany u osób, które w dzieciństwie były poddawane długotrwałym czynnikom destrukcyjnym. Wiążą się one z relacją z uzależnionym rodzicem, bądź rodzicami, którzy nie wypełniali swoich ról w sposób prawidłowy. Dla takich osób oferujemy terapię DDA w Łodzi.

DDA dorosłe dziecko alkoholikó

Jakie są objawy syndromu DDA?

Zmiana w myśleniu zachowaniu i uczuciach DDA / DDD kształtowana jest przez deficyty podstawowych potrzeb emocjonalnych. Poprzez udział w traumatycznych doświadczeniach. Dzieci te wykształcają pewne mechanizmy obronne. Wczesne nieadaptacyjne schematy, które przenoszone do dorosłego życia zaburzają jego przebieg i uniemożliwiają jego komfort. Pod nazwą nieadaptacyjnych schematów kryją się nazwy postaw i zachowań, które w dzieciństwie chroniły przed biciem, krzykiem, odrzuceniem, krzywdą. Podstawowe zachowania i postawy to:

  • unikanie bądź podporządkowanie się
  • czasami występuje również nadkompensacja, czyli zachowania odwrotne z przeżywanymi uczuciami
  • ciągły brak satysfakcji z siebie
  • obniżone poczucie wartości a przede wszystkim naodpowiedzialność które przejawiają wobec innych

Te wszystkie mądre stwierdzenia sprowadzają się do tego, że dzieci DDA / DDD:

  • bywają nad odpowiedzialne,
  • mają zaniżone poczucie wartości
  • nie potrafią się cieszyć życiem,
  • ciągle się czymś przejmują i nie potrafią nawiązywać prawidłowych relacji z innymi ludźmi
  • czasami nie potrafią kochać

Złudne postrzeganie osób i jego konsekwencje.

Lista zaburzeń w postrzeganiu siebie, otoczenia i innych przez DDA / DDD jest naprawdę długa. Paradoksalnie osoby te postrzegane są, jako silne, zaradne, godne zaufania … czyli takie który można powierzyć własne kłopoty. Tak naprawdę nie radzą sobie ze swoimi kłopotami, a ciągle szukają możliwości zajmowania się kłopotami innych. Powstaje ogromne obciążenie skrywane pod uśmiechniętą twarzą, odpowiedzialnym zachowaniem, skutecznością. Wiele z radzi sobie z narastającą frustracją poprzez używanie różnych substancji psychoaktywnych, bądź nałogowych zachowań – wtedy stają się klonami swoich katów.

Terapia DDA.

Jest długa i bolesna. Trzeba zmierzyć się ze wszystkimi swoimi lękami i starymi sposobami myślenia, odczuwania i działania. Potrzeba do tego odpowiednich warunków, osób znających temat DDA / DDD i własnego zaangażowania. W naszej klinice znajdziecie Państwo warunki dla siebie do pracy nad Waszym problemem DDA i DDD. Osoby prowadzące spotkania indywidualne oraz grupowe mają bogate doświadczenie w pracy z osobami DDA / DDD. Zapraszamy do korzystania z naszej terapii DDA w Łodzi.