DDA terapia pomoc leczenie grupa Łódź : PATROMED

terapia DDA Łódź

Co to jest DDA i DDD?

DDA czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików lub DDD, czyli Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych  jest to syndrom stwierdzany u osób, które w dzieciństwie były poddawane długotrwałym czynnikom destrukcyjnym. Czynniki te związane są z relacją z uzależnionym rodzicem, bądź rodzicami, którzy nie wypełniali swoich ról w sposób prawidłowy.

Przyczyny i objawy DDA/DDD.

Zmiana w myśleniu zachowaniu i uczuciach kształtowana jest przez deficyty podstawowych potrzeb emocjonalnych oraz poprzez udział w traumatycznych doświadczeniach. Dzieci takie wykształcają pewne mechanizmy obronne. Są to wczesne nieadaptacyjne schematy, które przenoszone do dorosłego życia zaburzają jego przebieg i uniemożliwiają jego komfort. Pod nazwą nieadaptacyjnych schematów kryją się nazwy postaw  i zachowań, które w dzieciństwie chroniły przed biciem, krzykiem, odrzuceniem, krzywdą.  

Podstawowe zachowania i postawy DDA / DDD  to:

  • unikanie bądź podporządkowanie się,
  • czasami występuje również nadkompensacja, a więc zachowania odwrotne z przeżywanymi uczuciami,
  • ciągły brak satysfakcji  z siebie, obniżone poczucie wartości
  • przede wszystkim nadodpowiedzialność  

To ostatnie przejawiają wobec innych. Te wszystkie mądre stwierdzenia sprowadzają się do tego, że dzieci DDA / DDD:

  • bywają nad odpowiedzialne
  • mają zaniżone poczucie wartości
  • nie potrafią się cieszyć życiem
  • ciągle się czymś przejmują i nie potrafią nawiązywać prawidłowych relacji z innymi ludźmi
  • czasami nie potrafią kochać

Skutki zachowań DDA i DDD.

Lista zaburzeń w postrzeganiu siebie, otoczenia i innych przez DDA / DDD jest naprawdę długa. Paradoksalnie osoby DDA / DDD postrzegane są, jako silne, zaradne, godne zaufania, a więc takie który można powierzyć własne kłopoty. Tak naprawdę osoby takie nie radzą sobie ze swoimi kłopotami, a ciągle szukają możliwości zajmowania się kłopotami innych. Powstaje ogromne obciążenie skrywane pod uśmiechniętą twarzą, odpowiedzialnym zachowaniem, skutecznością.  

Wielu DDA / DDD radzi sobie z narastającą frustracją poprzez używanie różnych substancji psychoaktywnych, bądź nałogowych zachowań  – wtedy stają się klonami swoich katów.   Terapia jest długa i bolesna, ponieważ trzeba zmierzyć się ze wszystkimi swoimi lękami i starymi sposobami myślenia, odczuwania i działania. Potrzeba do tego odpowiednich warunków, osób znających temat i własnego zaangażowania.

Przyjdź po pomoc.

W naszej klinice w Łodzi znajdziecie Państwo warunki dla siebie do pracy nad Waszym problemem oraz do terapii DDA. Osoby prowadzące spotkania indywidualne oraz grupowe mają bogate doświadczenie w pracy z osobami DDA / DDD. Zapraszamy do korzystania z naszej pomocy.