DDA czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików lub DDD, czy Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych  Jest to syndrom stwierdzany u osób, które w dzieciństwie były poddawane długotrwałym czynnikom destrukcyjnym związanym z relacją z uzależnionym rodzicem, bądź rodzicami, którzy nie wypełniali swoich ról w sposób prawidłowy. Zmiana w myśleniu zachowaniu i uczuciach DDA / DDD kształtowana jest przez deficyty podstawowych potrzeb emocjonalnych oraz poprzez udział w traumatycznych doświadczeniach. Dzieci DDA / DDD wykształcają pewne mechanizmy obronne, czyli wczesne nieadaptacyjne schematy, które przenoszone do dorosłego życia zaburzają jego przebieg i uniemożliwiają jego komfort. Pod nazwą nieadaptacyjnych schematów kryją się nazwy postaw  i zachowań, które w dzieciństwie chroniły przed biciem, krzykiem, odrzuceniem, krzywdą.  Podstawowe zachowania i postawy DDA / DDD  to unikanie bądź podporządkowanie się, czasami występuje również nadkompensacja, czyli zachowania odwrotne z przeżywanymi uczuciami, ciągły brak satysfakcji  z siebie, obniżone poczucie wartości a przede wszystkim naodpowiedzialność  które DDA / DDD przejawiają wobec innych. Te wszystkie mądre stwierdzenia sprowadzają się do tego, że dzieci DDA / DDD bywają nad odpowiedzialne, mają zaniżone poczucie wartości, nie potrafią się cieszyć życiem, ciągle się czymś przejmują i nie potrafią nawiązywać prawidłowych relacji z innymi ludźmi, czasami nie potrafią kochać…...  Lista zaburzeń w postrzeganiu siebie, otoczenia i innych przez DDA / DDD jest naprawdę długa. Paradoksalnie osoby DDA / DDD postrzegane są, jako silne, zaradne, godne zaufania … czyli takie który można powierzyć własne kłopoty, tak naprawdę DDA / DDD nie radzą sobie ze swoimi kłopotami, a ciągle szukają możliwości zajmowania się kłopotami innych. Powstaje ogromne obciążenie skrywane pod uśmiechniętą twarzą, odpowiedzialnym zachowaniem, skutecznością.  Wielu DDA / DDD radzi sobie z narastającą frustracją poprzez używanie różnych substancji psychoaktywnych, bądź nałogowych zachowań  - wtedy stają się klonami swoich katów.   Terapia DDA / DDD jest długa i bolesna, ponieważ trzeba zmierzyć się ze wszystkimi swoimi lękami i starymi sposobami myślenia, odczuwania i działania. Potrzeba do tego odpowiednich warunków, osób znających temat DDA / DDD i własnego zaangażowania. W naszej klinice znajdziecie Państwo warunki dla siebie do pracy nad Waszym problemem DDA i DDD, osoby prowadzące spotkania indywidualne oraz grupowe mają bogate doświadczenie w pracy z osobami DDA / DDD. Zapraszamy do korzystania z naszej pomocy.

DDA czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików i DDD czyli Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych

DDA czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików lub DDD, czyli Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych  jest to syndrom stwierdzany u osób, które w dzieciństwie były poddawane długotrwałym czynnikom destrukcyjnym związanym z relacją z uzależnionym rodzicem, bądź rodzicami, którzy nie wypełniali swoich ról w sposób prawidłowy. Zmiana w myśleniu zachowaniu i uczuciach DDA / DDD kształtowana jest przez deficyty podstawowych potrzeb emocjonalnych oraz poprzez udział w traumatycznych doświadczeniach. Dzieci DDA / DDD wykształcają pewne mechanizmy obronne, czyli wczesne nieadaptacyjne schematy, które przenoszone do dorosłego życia zaburzają jego przebieg i uniemożliwiają jego komfort. Pod nazwą nieadaptacyjnych schematów kryją się nazwy postaw  i zachowań, które w dzieciństwie chroniły przed biciem, krzykiem, odrzuceniem, krzywdą.  Podstawowe zachowania i postawy DDA / DDD  to unikanie bądź podporządkowanie się, czasami występuje również nadkompensacja, czyli zachowania odwrotne z przeżywanymi uczuciami, ciągły brak satysfakcji  z siebie, obniżone poczucie wartości a przede wszystkim nadodpowiedzialność  które DDA / DDD przejawiają wobec innych. Te wszystkie mądre stwierdzenia sprowadzają się do tego, że dzieci DDA / DDD bywają nad odpowiedzialne, mają zaniżone poczucie wartości, nie potrafią się cieszyć życiem, ciągle się czymś przejmują i nie potrafią nawiązywać prawidłowych relacji z innymi ludźmi, czasami nie potrafią kochać…...  Lista zaburzeń w postrzeganiu siebie, otoczenia i innych przez DDA / DDD jest naprawdę długa. Paradoksalnie osoby DDA / DDD postrzegane są, jako silne, zaradne, godne zaufania … czyli takie który można powierzyć własne kłopoty, tak naprawdę DDA / DDD nie radzą sobie ze swoimi kłopotami, a ciągle szukają możliwości zajmowania się kłopotami innych. Powstaje ogromne obciążenie skrywane pod uśmiechniętą twarzą, odpowiedzialnym zachowaniem, skutecznością.  Wielu DDA / DDD radzi sobie z narastającą frustracją poprzez używanie różnych substancji psychoaktywnych, bądź nałogowych zachowań  - wtedy stają się klonami swoich katów.   Terapia DDA / DDD jest długa i bolesna, ponieważ trzeba zmierzyć się ze wszystkimi swoimi lękami i starymi sposobami myślenia, odczuwania i działania. Potrzeba do tego odpowiednich warunków, osób znających temat DDA / DDD i własnego zaangażowania. W naszej klinice znajdziecie Państwo warunki dla siebie do pracy nad Waszym problemem DDA i DDD, osoby prowadzące spotkania indywidualne oraz grupowe mają bogate doświadczenie w pracy z osobami DDA / DDD. Zapraszamy do korzystania z naszej pomocy.

ośrodek leczenia uzależnień łódź

Podstawowe informacje na temat wyboru ośrodka

Wybór ośrodka leczenia jest uwarunkowany sposobem leczenia na jaki zdecydujemy się w trakcie terapii. Głównym pytaniem jest to, czy chcemy odbyć terapię na oddziale stacjonarnym - szpitalnym, na którym przebywać będziemy przez okres od czterech do sześciu tygodni, czy będzie to terapia ambulatoryjna - poradniana/dochodząca, gdzie przy spotkaniach kilka razy w tygodniu po trzy/cztery godziny, będziemy realizować program terapeutyczny w minimum trzy miesiące. Jest jeszcze terapia indywidualna, gdzie spotkania indywidualne są realizowane raz lub dwa trzy w tygodniu i czasami jest możliwość wzięcia udziału w spotkaniach grupy terapeutycznej. Oddziały dzienne są prowadzone zarówno przez ośrodki mające kontrakt z NFZ, jak również przez ośrodki prywatne. To samo dotyczy poradni leczenia uzależnień. W terapii indywidualnej specjalizują się psychoterapeuci uzależnień prowadzący własną prywatną praktykę. Ważnym elementem dla wielu osób podejmujących terapię prywatną i płacąc za nią, jest fakt braku wpisów dotyczących uzależnienia do systemu NFZ, dostępnemu potem jako ZIP pacjentowi ale również dostępnemu sądowi i różnego rodzaju służbom.

Personel medyczny

Przy wyborze miejsca kluczową sprawą jest personel, który będzie się opiekował pacjentami w trakcie ich leczenia. Dobry ośrodek uzależnień powinien posiadać wykwalifikowaną i certyfikowaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kadrę, która profesjonalnie zajmuje się opieką przebywających tam osób. Powinni to być przede wszystkim instruktorzy bądź specjaliści terapii uzależnień, posiadający odpowiednie certyfikaty i ukończone szkolenia. Ważne jest, żeby kadra systematycznie poszerzała swoje umiejętności, dzięki temu będzie mogła skutecznie zajmować się pacjentami. W zależności od zakresu terapii ośrodek może oferować opiekę lekarza internisty, psychiatry i innego personelu medycznego.

Program i czas terapii

Programy terapii są zbliżone merytorycznie do siebie we wszystkich ośrodkach. Różnice trwania programów zależą od ilości czasu możliwego do poświęcenia przez pacjenta na terapię. Jeżeli pacjent przebywa na oddziale i przeznacza osiem godzin dziennie na pracę w czasie sześciu tygodni, to ten sam program realizowany metodą spotkań tylko popołudniowych w poradni zajmie trzy miesiące, a w terapii indywidualnej opartej na jednym, bądź dwóch spotkaniach w tygodniu zajmie rok.

Koszty leczenia w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień

Teoretycznie każdy, kto ma problemy z chorobą alkoholową, może uzyskać bezpłatne leczenie finansowane z NFZ. W praktyce często trzeba czekać dość długo na przyjęcie, dlatego też spora część pacjentów decyduje się na opłacenie pobytu w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień lub podjęcie prywatnej, indywidualnej terapii. Niestety często istnieją istotne różnice w podejściu do pacjenta NFZ-owskiego i osoby płacącej z własnych środków za terapię.

DDA czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików lub DDD, czy Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych  Jest to syndrom stwierdzany u osób, które w dzieciństwie były poddawane długotrwałym czynnikom destrukcyjnym związanym z relacją z uzależnionym rodzicem, bądź rodzicami, którzy nie wypełniali swoich ról w sposób prawidłowy. Zmiana w myśleniu zachowaniu i uczuciach DDA / DDD kształtowana jest przez deficyty podstawowych potrzeb emocjonalnych oraz poprzez udział w traumatycznych doświadczeniach. Dzieci DDA / DDD wykształcają pewne mechanizmy obronne, czyli wczesne nieadaptacyjne schematy, które przenoszone do dorosłego życia zaburzają jego przebieg i uniemożliwiają jego komfort. Pod nazwą nieadaptacyjnych schematów kryją się nazwy postaw  i zachowań, które w dzieciństwie chroniły przed biciem, krzykiem, odrzuceniem, krzywdą.  Podstawowe zachowania i postawy DDA / DDD  to unikanie bądź podporządkowanie się, czasami występuje również nadkompensacja, czyli zachowania odwrotne z przeżywanymi uczuciami, ciągły brak satysfakcji  z siebie, obniżone poczucie wartości a przede wszystkim nadodpowiedzialność  które DDA / DDD przejawiają wobec innych. Te wszystkie mądre stwierdzenia sprowadzają się do tego, że dzieci DDA / DDD bywają nad odpowiedzialne, mają zaniżone poczucie wartości, nie potrafią się cieszyć życiem, ciągle się czymś przejmują i nie potrafią nawiązywać prawidłowych relacji z innymi ludźmi, czasami nie potrafią kochać…...  Lista zaburzeń w postrzeganiu siebie, otoczenia i innych przez DDA / DDD jest naprawdę długa. Paradoksalnie osoby DDA / DDD postrzegane są, jako silne, zaradne, godne zaufania … czyli takie którym można powierzyć własne kłopoty, tak naprawdę DDA / DDD nie radzą sobie ze swoimi kłopotami, a ciągle szukają możliwości zajmowania się kłopotami innych. Powstaje ogromne obciążenie skrywane pod uśmiechniętą twarzą, odpowiedzialnym zachowaniem, skutecznością.  Wielu DDA / DDD radzi sobie z narastającą frustracją poprzez używanie różnych substancji psychoaktywnych, bądź nałogowych zachowań  - wtedy stają się klonami swoich katów.   Terapia DDA / DDD jest długa i bolesna, ponieważ trzeba zmierzyć się ze wszystkimi swoimi lękami i starymi sposobami myślenia, odczuwania i działania. Potrzeba do tego odpowiednich warunków, osób znających temat DDA / DDD i własnego zaangażowania. W naszej klinice znajdziecie Państwo warunki dla siebie do pracy nad Waszym problemem DDA i DDD, osoby prowadzące spotkania indywidualne oraz grupowe mają bogate doświadczenie w pracy z osobami DDA / DDD. Zapraszamy do korzystania z naszej pomocy.

Jak zacząć leczenie alkoholizmu

Alkoholizm jest podstępną i niszczącą zarówno samego pacjenta jak i jego otoczenie chorobą. Leczenie jest długotrwałe, niekiedy trwa nawet kilka lat, a dodatkowo wymaga silnej woli i konsekwencji w działaniach. Składa się ono z kilku etapów, z których każdy ma ogromne znaczenie do tego, żeby osiągnąć ostateczny sukces. Niestety często się zdarza, że leczenie jest przerywane po krótkim okresie czasu, a powrót do nałogu jest wtedy dużo gwałtowniejszy. Dlatego też zaczynając kurację należy być konsekwentnym w swoim działaniu i spróbować doprowadzić ją do końca. Nie wszystkim się to uda, gdyż odwyk to czasami nawet parę lat regularnego leczenia, a później do końca życia należy bardzo uważać i unikać pokus oraz sytuacji mogących spowodować powrót do picia. Najważniejsze przy rozpoczęciu terapii alkoholowej jest uświadomienie sobie przez uzależnioną osobę tego, że alkohol niszczy jej życie i potrzebuje ona pomocy. Niestety w tym przypadku nie ma żadnych magicznych tabletek, których zażycie zażegnałoby problem. Potrzebne jest kompleksowe leczenie:

  • psychiatryczne
  • psychologiczne
  • w niektórych przypadkach internistyczne

    Detoksyzacja

    W poważniejszych stadiach leczenie należy rozpocząć od tak zwanej detoksyzacji organizmu, która pozwoli mu powrócić do równowagi po długotrwałym zażywaniu dużych ilości toksycznego alkoholu. Gdy organizm zostanie gwałtownie od niego odcięty, reaguje tak zwanym zespołem abstynencyjnym, który objawia się wieloma nieprzyjemnymi objawami. U alkoholika mogą wystąpić bóle mięśni, niepokój, ogólne rozdrażnienie a nawet dolegliwości układu krążenia i pokarmowego. Dolegliwości te mogą być na tyle uciążliwe, że uzależnione osoby nie są w stanie sobie z nimi poradzić i cały czas wracają do picia. Detoksyzacja polega na podawaniu specjalnych kroplówek, które niwelują negatywne skutki nagłego odstawienia alkoholu. Zabieg ten jest bardzo trudny dla pacjenta, dlatego też wymaga on w czasie niego specjalnej opieki. Dodatkowo należy uważać na czas, w jakim odtruwanie jest przeprowadzane. Niektóre ośrodki odwykowe go znacznie skracają, co w konsekwencji może grozić poważnymi komplikacjami zdrowotnymi.

    terapia alkoholowa łódź

Rodzaje terapii alkoholowej realizowane w naszym gabinecie


Terapia podstawowa

Po wstępnym odtruciu organizmu następuje właściwa terapia alkoholowa, składająca się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest tak zwana terapia podstawowa, czyli okres kilku tygodni intensywnych zajęć, z reguły realizowanych w specjalnym ośrodku leczenia uzależnień. Najczęściej czas takiej terapii wynosi od pięciu do ośmiu tygodni, a podczas niej pacjenci mają szereg zajęć indywidualnych i grupowych, na których mają sobie uświadomić, jak alkohol zniszczył ich życie i jak można bez niego się obejść. Długość tego etapu jest uzależniona od kilku czynników, między innymi stopnia uzależnienia chorego, i w niektórych przypadkach może zostać wydłużona. Leczenie podstawowe polega przede wszystkim na psychoterapii, to właśnie ona jest podstawą i najważniejszym elementem całego procesu wychodzenia z nałogu. Podczas zajęć pacjenci uczą się, jak żyć na trzeźwo, jak budować relacje z innymi oraz, co najważniejsze, jak unikać zagrożeń związanych z obecnymi na każdym kroku pokusami.

Terapia pogłębiona

Pierwsze kilka tygodni mija bardzo szybko, ale tak naprawdę po nich alkoholik jest dopiero na początku drogi do pełnej trzeźwości. Dlatego też dobrze zaplanowana terapia alkoholowa ma jeszcze jeden etap, zwany też terapią pogłębioną, realizowany on jest w poradni leczenia uzależnień. Trwa on znacznie dłużej, bo nawet do dwóch lat, a jego głównym celem jest utrwalenie pozytywnych zmian, jakie zostały dokonane w życiu. Niestety wielu chorych w pewnym momencie nie wytrzymuje i wraca do nałogu, a każdy taki powrót kończy się jeszcze intensywniejszym spożywaniem alkoholu. Dlatego też uczestnictwo w tym etapie jest bardzo ważne do tego, żeby osiągnąć ostateczny sukces i na stałe wyjść z nałogu. W czasie terapii pogłębionej prowadzone są spotkania grupowe i indywidualne z terapeutą, a także liczne warsztaty tematyczne. Częstotliwość spotkań jest znacznie mniejsza, bo przeważnie jest to raz w tygodniu, bardzo ważna jest przy tym systematyczność. Sam program terapeutyczny w tym okresie jest dużo elastyczniejszy, często się go dostosowuje do aktualnych potrzeb pacjenta.