DDA terapia grupa

DDA czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików

Jest to syndrom stwierdzany  u osób, które w dzieciństwie były poddawane długotrwałym czynnikom  destrukcyjnym związanym z relacją z uzależnionym rodzicem, bądź  rodzicami. Zmiana w myśleniu zachowaniu i uczuciach kształtowana jest  przez deficyty podstawowych potrzeb emocjonalnych oraz poprzez udział w  traumatycznych doświadczeniach. Dzieci DDA wykształcają pewne mechanizmy  obronne, czyli wczesne nieadaptacyjne schematy, które przenoszone do  dorosłego życia zaburzają jego przebieg i uniemożliwiają jego komfort. 

Podstawowe zachowania to unikanie bądź podporządkowanie się, czasami  występuje również nad kompensacja. Te wszystkie mądre stwierdzenia  sprowadzają się do tego, że dzieci DDA bywają nad odpowiedzialne, mają  zaniżone poczucie wartości, nie potrafią się cieszyć życiem, ciągle się  czymś przejmują i nie potrafią nawiązywać prawidłowych relacji z innymi  ludźmi, czasami nie potrafią kochać…... Wszystkie te deficyty można  zmniejszać pracując z innymi w grupach terapeutycznych DDA i na  spotkaniach indywidualnych.

Zapraszam