DDA terapia

DDA czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików. Jest to syndrom stwierdzany u osób, które w dzieciństwie były poddawane długotrwałym czynnikom destrukcyjnym związanym z relacją z uzależnionym rodzicem, bądź rodzicami. Zmiana w myśleniu zachowaniu i uczuciach kształtowana jest przez deficyty podstawowych potrzeb emocjonalnych oraz poprzez udział w traumatycznych doświadczeniach. Dzieci DDA wykształcają pewne mechanizmy obronne, czyli wczesne nieadaptacyjne schematy, które przenoszone do dorosłego życia zaburzają jego przebieg i uniemożliwiają jego komfort. Podstawowe zachowania to unikanie bądź podporządkowanie się, czasami występuje również nad kompensacja. Te wszystkie mądre stwierdzenia sprowadzają się do tego, że dzieci DDA bywają nad odpowiedzialne, mają zaniżone poczucie wartości, nie potrafią się cieszyć życiem, ciągle się czymś przejmują i nie potrafią nawiązywać prawidłowych relacji z innymi ludźmi, czasami nie potrafią kochać…... Wszystkie te deficyty można zmniejszać pracując z innymi w grupach terapeutycznych DDA i na spotkaniach indywidualnych. Zapraszam